top of page

Opdrachtformulier

Wil jij graag auto's, motors of onderdelen daarvan laten importeren of exporteren.
Vul dan nu de opdrachtformulier in dan nemen wij contact met u op over de mogelijkheden.

Verzender

Hierbij machtigt ondergetekende Roltrex Cargo Broker tot het ondertekenen en onderschrijven van alle documenten inzake deze zending. Het bovenstaande is een correcte aangifte en mocht de zending om welke reden dan ook worden geweigerd of teruggestuurd, dan gaat ondergetekende akkoord met alle door hem te betalen kosten. De aansprakelijkheid voor magazijn en eigendommen is beperkt tot €500 per voertuig en €40 per artikel, met een limiet van €500. Verzekering kan tegen aanvullende betaling worden aangevraagd op het kantoor van Roltrex Cargo Broker voorafgaand aan de export. Ondergetekende gaat tevens akkoord met alle voorwaarden en bepalingen van Roltrex Cargo Broker, alsmede de Bill of Lading van de vervoerder. Daarnaast verklaart ondergetekende dat er geen gevaarlijke (brandbare, explosieve, corrosieve, etc.) stoffen worden vervoerd. Alle zendingen worden franco verzorgd, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Versturen
bottom of page